تبلیغات
•ิ.• яαιη ∂αυgнтєя •ิ.• - پُــــروᓅـآیــل
•ิ.• яαιη ∂αυgнтєя •ิ.•
Ȓᾄἷᾗ & Ṃὄὄᾗłἷʛђҭ {..ناـᓄـ..} یــگانهـ
 {..لقب..} בـפֿـتر بارآטּ
 {..ـᓄـورב علاقهـ هــا..} سالاـב شیــرازیـ با ابلیـــᓄـو و نـᓄـڪ زیــاـב و ᓅـسنجوטּ و چیــپس و لواشڪ با نـᓄـڪ و آستوטּ ᓄـارتیــטּ و زیــטּ ᓄـالیــڪ و روבریــگو گوᓄـز و وایـ ᓅـایـ رایــگاטּ و رᓄـاטּ פـصار تنهــایــیـ ᓄـטּ و باورᓄ ڪטּ و لالایــیـ بیـــבاریـ و هـــᓄـڪارᓄ ᓄـیــشیـ و....
 رنگ سبز آبیـ و سـᓅـیـــב و صورتیـ و رز سـᓅـیـــב و سرפֿ و {...اـבاـᓄـهـ בارב...}
 ᓄـورسیـ هــآنیـ :))
 ᓄـوפֿـلص هـــᓄـتون: rain daughter♥


Design By : Bia2skin.ir